De kracht van een multidisciplinair team!

OIII architecten is een organisatie die zich richt op het ontwerp en de technische uitwerking van duurzame gebouwen en interieurs in bijna alle sectoren. De organisatie is in 1998 ontstaan uit een fusie van drie architecten-bureaus. Deze bureaus wilden de expertise uit de verschillende bouwsectoren en disciplines  binnen één organisatie bundelen om de toenemende complexiteit van ontwerpopgaven het hoofd te bieden. De integratie van disciplines maakte een nieuwe aanpak van ontwerpopgaven mogelijk. Met name de klassieke scheiding tussen architectuur en interieur-ontwerp die destijds sterk was, zou geslecht moeten worden.

De samenkomst van expertise uit de verschillende sectoren in OIII architecten heeft  in de loop van de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. Kennis die gemeengoed was in de ene sector, kon worden ingezet een andere sector. Zo hebben we principes voor een gezond binnenklimaat die ontwikkeld zijn voor kantoren ingezet voor onderwijsgebouwen, onze kennis op het gebied van duurzaam bouwen toegepast in de zorgsector en kostenbesparende bouwmethoden uit het commercieel vastgoed aangewend bij het bouwen voor de collectieve sector.

Het belangrijkste kenmerk van OIII architecten is echter de wijze waarop het bureau interieur, architectuur en techniek weet te integreren. Met grote betrokkenheid en vakkundigheid is er een lange reeks projecten van hoge kwaliteit opgeleverd.

Interieur-ontwerp en architectuur staan bij OIII architecten op dezelfde voet. De lange traditie op het gebied van interieur-ontwerp, die in zijn wortels heeft in het bureau van Benno Premsela, is van groot belang geweest bij het realiseren van een groot aantal innovatieve projecten.  Bij de ontwikkeling op het gebied van de werkomgeving heeft OIII altijd voorop gelopen.

Het bureau werkt altijd vanuit een sterk conceptuele aanpak, en combineert dit met vakkennis die in de loop van een lange traditie is verzameld. Op deze wijze weet het bureau top-ontwerpers aan zich te binden die de stroom van nieuwe ideeën voor projecten in binnen- en buitenland voortzetten.