Het Nieuwe Lyceum Bilthoven

Het gebouw van Het Nieuwe Lyceum in Bilthoven wordt aangepast aan een nieuw onderwijsconcept. Door een omvangrijke operatie in verschillende fasen, waarbij het gebouw in gebruik blijft, worden door sloop, nieuw- en verbouw alle bouwdelen onder handen genomen.
Met deze transformatie worden tegelijkertijd meerdere doelen gerealiseerd. Naast de introductie van een nieuwe opzet voor het onderwijs wordt de sfeer in het gebouw en de kwaliteit van het klimaat verbeterd. Het ontwerp van OIII architecten beoogt de samenhang in de ruimtelijke organisatie en de architectonische vormgeving van de verschillende onderdelen te verbeteren.

De oudste bouwdelen van de school zijn tussen 1938 en 1968 ontworpen door de bekende Hilversumse architect Briët. Een voor de jaren ’30 typerende vormgeving met grote overstekende zadeldaken, baksteen-details en grote vlakken die in kleine ruitjes verdeeld zijn, kenmerken dit deel van het gebouw. Het is opvallend dat deze stijl tot ver in de jaren ’60 consequent is doorgezet in de respectievelijke uitbreidingen van het gebouw. Daarna volgde er een stijlbreuk en zijn er in de loop van de tijd in verschillende stijlen stukjes aan de school bijgebouwd. Dit zorgde voor de een versnipperd gebouw waarbij vooral het ontbreken van een centraal punt waar alles samenkomt gemist werd.
Bij deze ontwerpopgave koos OIII architecten voor een eenvoudige maar doeltreffende aanpak. Een deel van de onsamenhangende uitbreidingen wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe aula. De nieuwbouw heeft een kap-vorm die voortborduurt op de architectuur van Briët, zodat de hiërarchie in de architectuur hersteld wordt en er niet nog een fragment ontstaat.

De nieuwbouw ligt centraal in het gebouw, door het maken van een nieuwe trap en andere ruimtelijke verbindingen krijgt het gebouw de centrale ruimte die gemist werd. De overige onderdelen liggen er als een krans omheen, waarmee tegelijkertijd een ordening ontstaat die de basis legt voor de nieuwe onderwijskundige opzet van Het Nieuwe Lyceum. Deze opzet laat zich omschrijven als “klein binnen groot”, de school wordt een verzameling overzichtelijke leeromgevingen die zijn toegesneden op de specifieke leerbehoefte van de diverse leerjaren en onderwijstypen. De leerlingen hebben straks een eigen lokaal binnen hun eigen vleugel. Deze verschillende “team-vleugels” hebben naast de groepsruimten ook een gemeenschappelijk open leergebied en projectruimten om individuele leertrajecten en zelfstandig werken mogelijk te maken. Alleen voor creatieve vakken, sience-practica en lichamelijk oefening worden vak lokalen gemaakt.

Opdrachtgever: Het nieuwe Lyceum Bilthoven Projectteam: Maarten Sanders, Anouk Dekker, Yves Sellam, Ernst-Jan Schoute Oplevering: 2018 Categorie: onderwijs