De Kersenboom

Hoewel “Integraal Kind Centrum” lelijk jargon van beleidsmakers is, de gebouwen die de functie vervullen kunnen wel leuk zijn. Het is een type gebouw waarvoor altijd samenwerking tussen verschillende organisaties nodig is.  Dat leidt vaak tot een paradox: onderdeel zijn van een groter samenwerkend geheel, maar tegelijkertijd herkenbaar blijven als aparte entiteit. Waarschijnlijk nog een residu van de verzuiling, of angst als zelfstandige organisatie overbodig te worden.

Bij de Kersenboom was men niet zo bang. De beide schoolbesturen en de kinderopvangorganisatie hadden een heldere gemeenschappelijke visie.  Opvang en onderwijs zouden zoveel mogelijk in elkaar moeten overlopen. Zo kunnen kinderen in het kinderdagverblijf alvast in de basisschool meedoen, is er uitwisseling van de verschillende geldingen mogelijk en vloeien buitenschoolse opvang en onderwijs in elkaar over. Dit is vertaald in een slimme ruimtelijke organisatie van het nieuwe gebouw. Alle onderdelen lopen in elkaar over. Er zijn geen gangen, maar een reeks gemeenschappelijke ruimten voor de functies die voor alle groepen zijn. Het centrum van het gebouw wordt bepaald door uitwisseling en dynamiek, in de periferie is er juist gedacht aan rust.

In het midden van het gebouw zijn alle gemeenschappelijke voorzieningen, verdeeld over de verschillende verdiepingen.  Het verbindende element is de aula die over meerdere verdiepingen de voorzieningen als techniek-, drama-, speellokaal en keuken aan elkaar koppelt. Door deze opzet wordt de samenhang tussen de verschillende geledingen versterkt en bovendien allerlei gebruiksmogelijkheden geboden. Zo kan ook de buitenschoolse opvang een gevarieerde leer- en speelomgeving bieden in een overzichtelijke setting.

Een bijzonder aspect is de manier waarop het “naar buiten gaan”, en het ondernemen van buitenactiviteiten een zo laag mogelijk drempel heeft. Door de entree aan de schoolplein zijde tussen eerste en tweede verdieping te maken, zijn alle drie de niveaus op redelijk korte afstand van de buitenruimte. Vanuit verschillende ruimen in het gebouw is een verbinding met buiten gemaakt, via terrassen en brede trappen staan de gemeenschappelijke ruimten allemaal in verbinding met buitenruimte rond de school.

De vorm van de school doet denken aan een boerderij. Het is ontstaan vanuit het streven een gebouw met een kleine “footprint” te maken om zoveel mogelijk speelterrein over te houden. Dit door een gebouw met drie verdiepingen te maken en de bovenste twee lagen vorm te geven als een grote boerderijkap.  Er werd mee vermeden dat een grootschalige indruk niet bij het landelijke karakter van de omgeving zou passen. Daarnaast geeft het de Kersenboom een karakteristiek silhouet dat goed past bij de vriendelijke en huiselijk sfeer van de school.

 

Opdrachtgever: Gemeente Diemen Projectteam: Maarten Sanders, Kitty Luiken, Harald Kor, Ernst-Jan Schoute, Anouk Dekker Oplevering: 2018 Categorie: onderwijs