Kindercampus King, Amstelveen

De Kindercampus Kingschool is een integraal kindcentrum, en de vervanging van een gebouw uit de jaren ‘60. Het ontwerp is de vertaling van de doelstelling een duurzaam en gezond gebouw te maken, die aansluit op de onderwijs-visie van de school. In die visie speelt het geven van individuele begeleiding en ruimte voor zelfstandig werken een grote rol. Ook is het dubbelgebruik van de school en de voor- en naschoolse opvang van speciale voorzieningen als aula, atelier, keuken en schooltuinen een belangrijk uitgangspunt.

Het getrapte silhouet van de school is ingegeven door de wens ook in de middag zoveel mogelijk zon op het speelplein aan de oostkant van het gebouw te hebben. Daarnaast kregen daarmee de bovenliggende verdieping een eigen buitenruimte, waar openlucht onderwijs-faciliteiten zijn gemaakt als een buitenwerkplaats, een kweekkas en schooltuinen.

Projectblad:
icoon-pdf
Publicatie Gevelbouw 01-2016:
icoon-pdf
Publicatie Schooldomein 01-2016:
icoon-pdf

Programma: nieuwbouw kindercampus (basisschool, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf) Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen Categorie: interieur, onderwijs