Lot SJ1, Roubaix

OIII architecten is na een competitie geselecteerd voor een belangrijk onderdeel van ecoquartier L’Union, een stadvernieuwingsproject in de Noord-Franse stad Roubaix. Het project omvat naast woningen ook een hotel en een aantal maatschappelijke voorzieningen. Het ontwerp van OIII sluit aan op verschillende schaalniveaus die in het plangebied samenkomen.  Het plan markeert het de overgang tussen de 19e eeuwse arbeiderswijk de weidsheid van het voormalige industrielandschap.

De kleinschalige opzet en de wijze waarop collectieve voorzieningen in het plan zijn opgenomen beogen het kleinstedelijke milieu te revitaliseren. Door een duidelijk zonering van openbare, semiopenbare en privé buitenruimten worden randvoorwaarden geschapen voor een prettig leefmilieu, waar de bewoners uitgenodigd worden de buitenruimte in bezit te nemen en sociale samenhang tot stand te brengen. Deze gedachte word versterkt door een groot aantal nieuwe collectieve woonvormen die zich richten op een aantal specifieke doelgroepen zoals alleenstaande jongeren en éénoudergezinnen. Naast de innovatieve woonvormen is het project ook een benchmark voor duurzaam bouwen. Het is de doelstelling een klimaat-neutrale woonwijk te maken.

Programma: nieuwbouw diverse woongebouwen en hotel Opdrachtgever: Name Immobilier Categorie: mixed use, wonen