Sleeswijk, Winterswijk

In de dorpskern van Winterswijk vormt dit woningbouw-project een schakel tussen de dorpskern en de “spoorzone”, een gebied langs het spoor met allerhande publieke voorzieningen. Het gebied was jarenlang in gebruik als kleinschalig bedrijventerrein. Het verdwijnen van de hier gevestigde bedrijven bood de mogelijkheid de dorpskern uit te breiden met een invulling die naast deze sociale woningbouw ook het gemeentekantoor omvat. Het plan is een puzzelstukje dat alle omringende fragmenten met elkaar verbind. Bij de inpassing heeft de wens de schaal van de bebouwing toe te snijden op het kleinstedelijke karakter van Winterswijk een belangrijke rol gespeeld. Dit is bereikt door een variatie in gevel-compositie en kleur. De 37 sociale huur-appartementen zijn verdeeld over drie blokken, en kennen een grote variatie. Met verschillende plattegronden wordt ingespeeld op oriëntatie en variaties in de gevel, rekening houdend met uitzicht en daglichttoetreding. Het levert een afwisselend beeld op en woningen die inspelen op de specifieke kwaliteiten van hun locatie. Het complex heeft een gemeenschappelijke ondergrondse parkeergarage met een inrit die ook voor de garage van het gemeentekantoor, eveneens ontworpen door OIII architecten, wordt gebruikt. Ook de bergingen zijn in deze kelder gemaakt.

icoon-pdf

Programma: nieuwbouw appartementencomplexen Opdrachtgever: Victoria Winterswijk bv i.s.m. De Woonplaats Fotografie: Collin van Kooten Categorie: wonen