Stadskantoor Amsterdam West

OIII architecten geeft vorm aan de nieuwe huisvesting voor Amsterdam West. Met het samengaan van Oud-West, De Baarsjes, Bos & Lommer en Westerpark is er een gezamenlijk back-office gecreëerd op de locatie Bos & Lommerplein. Naast het bestaande gebouw wordt er een nieuw gebouw betrokken; het zogenaamde “bruggebouw” over de A10. Voor 450 medewerkers van het nieuw te vormen stadsdeel wordt een werkplek gerealiseerd volgens een nieuw innovatief kantoorconcept. Samen met Twynstra Gudde is dit concept ontwikkeld en vormgegeven. Het doel is nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en dienstverlening optimaliseren, kennisdelen en herkenbaarheid van de organisatie. Maar ook effectiviteit, efficiëntie, flexibiliteit en een duurzaam karakter spelen een rol in de beoogde huisvesting. Het lichte “bruggebouw” is op een ruimtelijke manier ingericht waarbij daglicht diep in het gebouw binnen kan komen. Door zonering van werkplekken is er een gevarieerd aanbod van werkplekken en een diversiteit aan ondersteunende voorzieningen als stilteruimten, spreekkamers en projectkamers die het werkproces ondersteunen van de verschillende afdelingen. Publieksruimten en raadszaal worden uitgebreid met faciliteiten en een brug gaat beide backofficen (bruggebouw en bestaand kantoor) met elkaar verbinden.

icoon-pdf

Programma: inrichting kantoorgebouw Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam Fotografie: Collin van Kooten Categorie: interieur, werken