PRIVACYVERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
OIII Architecten kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van OIII Architecten.
OIII Architecten kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
Uw voor- en achternaam
Uw bedrijfsnaam
Uw adresgegevens
Uw telefoonnummer
Uw e-mailadres
Uw betalingsgegevens

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE GEGEVENS
OIII Architecten kan uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst
van opdracht,doorgaans bestaande uit ontwerpgerelateerde dienstverlening. Daarnaast kunnen uw gegevens worden gebruikt
om u via e-mailing informatie/nieuws betreffende onze werkzaamheden te sturen. Onderaan iedere e-mailing vind u
de mogelijkheid om zich af te melden voor deze vorm van communicatie vanuit OIII Architecten.

HOE LANG BEWAREN WIJ DEZE GEGEVENS BEWAART
OIII Architecten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien gewenst, worden op uw verzoek uw gegevens per ommegaande
uit onze bestanden verwijderd.

DELEN MET ANDEREN
OIII Architecten verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien
dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van OIII Architecten kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres
van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor
analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OIII Architecten gebruikt deze informatie om de werking van
de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
De website van OIII Architecten maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Er worden dan ook geen
gegevens betreffende uw bezoek aan onze website op uw computer opgeslagen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@o-drie.nl. OIII Architecten zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
OIII Architecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.