OIII

Over OIII

OIII architecten is een bureau dat zich richt op het ontwerp en de technische uitwerking van zowel gebouwen als interieurs. Wij hebben jarenlange ervaring met een brede range van opgaven, van (zeer) groot tot klein en in een breed scala van sectoren.
Interieurontwerp en architectuur staan bij OIII architecten op gelijke voet van elkaar. Naast de mogelijkheid tot het creëren van een integraal gebouwontwerp, resulteert dit tot toegevoegde waarde bij pure architectuur- of interieuropdrachten door de aanwezige kennis op het gebied van beide disciplines.

Integraal ontwerp

In onze werkwijze is het gebruikelijk de expertise van de andere adviseurs vanaf een vroeg stadium inbreng leveren. De integrale aanpak is een goede manier om functionele en esthetische aspecten te combineren, naast andere belangrijke elementen zoals bouwfysica, kosten e.d. We proberen de raakvlakken tussen bouwkunde, constructie en installaties al in een vroeg stadium in beeld te krijgen, bijvoorbeeld door samen te werken in een BIM-model. Door de ruimtelijke en technische implicaties vanaf het begin goed te onderzoeken kunnen er belangrijke voordelen behaald worden voor kwaliteit en kosten.

Integraal ontwerpen voor OIII architecten betekent dat niet alleen de ontwerpende partijen, adviseurs en aannemers, maar ook de opdrachtgever/gebruiker uitgebreid participeert in de optimalisatie van het ontwerp. Deze betrokkenheid zorgt ervoor dat het eindresultaat optimaal aansluit bij de wensen van de opdrachtgever/gebruiker.

BIM

BIM

OIII architecten heeft ruime ervaring met BIM (Building Information Model).Wanneer je bij een project met BIM werkt, krijgt je een beter ruimtelijk inzicht, waardoor ontwerpconflicten kunnen worden voorkomen..

Het BIM-model geeft ook beter inzicht in hoeveel bouwmaterialen er nodig zijn, zodat de bouwkosten beter te bepalen zijn.

Een BIM-model kan ook gebruikt worden om realistische 3D-visualisaties te maken of om virtueel door het gebouw te lopen. Dit geeft de opdrachtgever in een vroeg stadium een goede indruk van het uiteindelijke eindresultaat.

BIM maakt het mogelijk een hogere kwaliteit te leveren en minder (faal)kosten te maken.

duurzaam

Duurzaamheid

We beschouwen het nastreven van spaarzaamheid met grondstoffen, energie en water als een vanzelfsprekend onderdeel van het ontwerp- en bouwproces, maar hebben daarbij een nuchtere benadering; de maatregelen moeten de gebouwkwaliteit ten goede komen.

De uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw is niet alleen afhankelijk van de toe te passen materialen en installaties maar ook van het menselijk welbevinden (gezond binnenklimaat en ruimtelijkheid) in en om het gebouw en de aanpasbaarheid van het gebouw. De extra focus op deze aspecten leidt tot een toekomstbestendiger en daardoor duurzamer gebouw.

transformatie

Transformatie

Het transformeren van een bestaand gebouw biedt mogelijkheden die met nieuwbouw soms onbereikbaar zijn. Door gebruik te maken van bestaande kwaliteiten kan met de inpassing van nieuwe functies een boeiend geheel ontstaan. Het ontdekken van nieuwe mogelijkheden binnen de context van een bestaande structuur leidt tot karaktervolle gebouwen waarin de verschillende historische lagen elkaar versterken.
In onze werkwijze gaan we daarom uit van aanwezige kwaliteit van de architectuur, toevoegingen dienen zich niet te verzetten tegen het bestaande, maar juist bestaande kwaliteiten versterken. Mede door onze jarenlange ervaring met interieurontwerp beschikt OIII over veel kennis op dit gebied.

het nieuwe werken

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken (HNW) vraagt om een aantrekkelijke kantooromgeving met identiteit die het arbeidsproces in een moderne samenleving vorm geeft. Iedere nieuwe huisvestingsopgave voor Het Nieuwe Werken is uniek.

Bedrijfscultuur, werkprocessen en ambitie spelen een rol naast de specifieke fysieke omgeving. Onze ervaring leert dat er geen pasklare huisvestingsconcepten zijn, maar dat elke situatie vraagt om maatwerk.

Aanleidingen voor HNW zijn divers; beter samenwerken, meer flexibiliteit voor medewerkers, plaats en tijd onafhankelijk kunnen werken, maar ook efficiënt gebruik van de vierkante meters kantoor (duurzaam en kostenbesparend) zijn items die spelen.

Wie zijn wij

OIII architecten is een ervaren team met gedeelde brede vakkennis en individuele specifieke kwaliteiten die elkaar aanvullen.

Maarten Sanders
Maarten Sanders
architect – directeur
Vacant
vacant
Yves Sellam
Yves Sellam
Lieve van Drongelen
Lieve van Drongelen
Michael Hoogland
Michael Hoogland
Chun Kit Wong
Chun Kit Wong
Ernst-Jan Schoute
Ernst-Jan Schoute
Fatima Ait Messaoud
Fatima Ait Messaoud
Sébastien Marty
Sébastien Marty
Vacant
vacant
Bart van Oort
Bart van Oort
Vacant
stagiaire

Voor wie hebben we gewerkt

Gedurende ons meer dan 20-jarige bestaan, heeft OIII het vertrouwen van vele opdrachtgevers gekregen. Onderstaand een kleine selectie van de bedrijven, instellingen en instanties waarvoor OIII heeft mogen werken.

klanten OIII

Waar bevinden zich onze projecten

Ons bureau opereert (inter)nationaal. Onderstaand een kleine selectie van de locaties waar onze projecten zich bevinden.

Amersfoort, NL
Amsterdam, NL
Amstelveen, NL
Beekbergen, NL
Breukelen, NL
Keulen, DE
Den Bosch, NL
Delft, NL
Ede, NL
Emmen, NL
Grootebroek, NL
Hoogeveen, NL
Huizen, NL
Leeuwarden, NL
Lille, FR
Oegstgeest, NL
Rotterdam, NL
Roubaix, FR
Tiel, NL
Utrecht, NL
Valenciennes, FR
Winterswijk, NL

Locaties projecten