HvA Wibauthuis, Amsterdam

In het nieuwe Wibauthuis is een dynamische werk- en leeromgeving voor de Hogeschool van Amsterdam ontworpen die gestalte geeft aan de ambities van de Amstelcampus. De campus komt voort uit de gedachte dat onderwijs beter op maatschappelijke ontwikkeling zou moeten aansluiten, mede door een terugkeer vanuit de periferie naar het hart van de stad.
Uitwisseling van kennis en ervaring en daarmee ook de kruisbestuiving van verschillende vakgebieden kenmerkt de opzet van de campus. Dit betekent dat uitwisseling niet alleen binnen de muren van lesruimten plaats vindt, maar vooral daarbuiten. Om dit mogelijk te maken is een multifunctionele werkomgeving met een grote diversiteit aan voorzieningen ontworpen. Studenten en docenten worden door de hoge kwaliteit van de fysieke omgeving verleid zo veel mogelijk tijd op de campus door te brengen. Zo worden kansen op een vruchtbare bodem voor nieuw talent en nieuwe initiatieven vergroot.

Laagdrempelig
De aansluiting op de omliggende stad geeft vorm aan de rol die de Amstelcampus in samenleving wil spelen. Op de begane grond wordt door een grote transparantie een blik op het binnenste gegeven, vormgegeven als een voortzetting van de publieke ruimte buiten. Informatiebalie, kiosken en zitelementen zijn objecten die als straatmeubilair in de ruimte zijn geplaatst. Het restaurant is een flexibele ruimte die in het dagelijks gebruik open en beschutte plekken biedt, waar ook gewerkt kan worden. Op eenvoudige wijze kan de indeling aangepast worden, bijvoorbeeld om plaats te maken voor grootschalige evenementen.
Op de eerste en tweede verdieping zijn diverse grote en kleine collegezalen te vinden, makkelijk bereikbaar om ook te dienen voor opleidingen die niet in het Wibauthuis gevestigd zijn. Dat geldt ook voor de bibliotheek, waar naast faciliteiten voor individuele studie ook de mogelijkheid in groepen te werken in het ontwerp is meegenomen. Het debatcentrum FLOOR, een voorziening geheel in lijn met de ambitie studenten voor te bereiden op de moderne wereld, is ook in dit gebied ondergebracht. Ontspanning en een snel tussendoortje worden geboden door de “Grab & Study”, een uitspanning die het comfort van studenten extra verhoogd.
De overige etages zijn in gebruik genomen door het domein Economie en Management en het domein Maatschappij en Recht.

Vormgeving
In het ontwerp zijn vormgeving en materiaal een vanzelfsprekende resultante van het gekozen concept en de wijze waarop de kwaliteit van de architectuur optimaal benut wordt. Het schept orde maar biedt daardoor ook vrijheid aan de gebruikers. Voor de Hogeschool van Amsterdam was het belangrijk dat het interieur duurzaam was. Niet alleen op het gebied van materiaalgebruik, maar ook bestendigheid tegen de tand des tijds zijn in het ontwerp gerealiseerd.

Nieuwe onderwijsvormen
Het onderwijs op de Amstelcampus is gericht op de toenemende complexiteit van de samenleving. Er is daarom in het interieur-ontwerp ook gedacht aan faciliteiten die een nieuwe vorm van onderwijs mogelijk maken. Een voorbeeld hiervan in het Wibauthuis is de “Arena”, waar twee kleine collegezalen met mobiele wanden kunnen worden samengevoegd. De opstelling die daarmee ontstaat biedt mogelijkheden voor een interactieve setting, door bijvoorbeeld discussie-sessies en vraaggesprekken.
Ook de werkomgeving van studenten en docenten is ontworpen met het idee van een grotere interactie en het creëren van kansen voor nieuwe ideeën. Open plekken, afgesloten projectruimten en beschutte plekken voor individueel werken wisselen elkaar af. De verschillende niveaus in het gebouw kennen daarbij een ruimtelijke organisatie die dynamiek en rust ensceneert.

Programma: inrichting nieuw gebouw hogeschool Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Fotografie: Thea van den Heuvel / DAPh Categorie: interieur, onderwijs