HvA Leeuwenburg, Amsterdam

Leeuwenburg is een groot gebouw dat in de jaren ‘70 vlak achter het Amstelstation is gebouwd als kantoor voor de Postbank. Het is inmiddels meer dan 15 jaar in gebruik door de hogeschool als onderwijslocatie. De groei van het aantal studenten en veranderingen in het onderwijs maakte het noodzakelijk een grootscheepse renovatie te plegen, waarbij tevens een belangrijke verbetering van de energieprestatie van het gebouw moet worden gerealiseerd. De eerste fasen zijn op dit moment opgeleverd, voorbereidingen voor het resterende deel zijn in volle gang. OIII architecten heeft een ontwerp gemaakt waarbij enerzijds wordt aangesloten op de dwingende structuur van het bestaande gebouw, en anderzijds op de specifieke onderwijsmethode van de verschillende dertien opleidingen die in het gebouw zijn gehuisvest. Een belangrijk onderdeel van het proces is een intensieve samenwerking met de verschillende gebruikersgroepen om het ontwerp precies af te stemmen op het onderwijs. De opleidingen die samen het domein “techniek”van de HvA vormen zijn zeer verschillend van aard. Door een sterk concept te maken, waarin de vrijheid bestaat om de functionaliteit af te stemmen op de specifieke behoefte van de opleiding ontstaat een maatpak voor alle opleidingen en desondanks samenhangend geheel. Een aantal voorzieningen in het gebouw worden door alle opleidingen gedeeld. Een rode draad in het ontwerp is dat op alle niveaus een zonering is gemaakt van deelgebieden met een verschillende dynamiek. Het hart is gericht op ontmoeting en samenwerking, aan de buitenkant zijn de plekken voor individueel werken en concentratie.

icoon-pdf

Programma: herinrichting gebouw hogeschool Opdrachtgever: Hogeschool van Amsterdam Categorie: interieur, onderwijs