Spoorkantoor, Emmen

We hebben een gebouw ontworpen dat gekenmerkt wordt door een eenvoudige volume. Door een patroon van inhammen krijgt het een sculpturaal karakter. Het is vooral een landschappelijk object, eerder dan een karakteristiek kantoorgebouw. Daarom hebben we de buiten-schil zo gesloten mogelijk gehouden, en een contrast gemaakt met de inhammen. Door het invullen van de inkepingen van het bouwvolume met bomen en ander groen is de beoogde landschappelijkheid versterkt. De plattegronden van het gebouw zijn gericht op een zo groot mogelijke flexibiliteit, en bieden uiteenlopende gebruiksmogelijkheden. Op de verdiepingen ontstaan door de inhammen aan weerszijde van de centrale servicezone, een alternerend patroon van diepe en ondiepe ruimten, die uitnodigen tot het integreren van uiteenlopende kantoorconcepten. De begane grond van het gebouw is ontworpen als een voortzetting van het stationsplein, en is voor een belangrijk deel publiek toegankelijk. De transparante gevels en royale entree maken dat het stationsplein in het gebouw wordt voortgezet Hier bevinden zich de ‘front-offices’ van de verschillende instellingen die in het gebouw ondergebracht zijn.Belangrijk aspect van het ontwerp is dat zij deel uitmaakt van een OV-knooppunt, het ligt letterlijk aan het perron van de NS. De randvoorwaarden die dit met zich meebrengt, zoals geluidsbelasting en het anticiperen op beperkingen door de veiligheidseisen van de spoorwegen, zijn in het ontwerp-proces een belangrijke parameter geweest.

icoon-pdf

Programma: nieuwbouw kantoorgebouw met publieksfunctie Opdrachtgever: Hecom projecten bv, i.s.m. Gemeente Emmen Fotografie: Thea van den Heuvel/DAPh Categorie: interieur, mixed use, werken