Dominicus kwartier, Tiel

In een complexe stedelijke situatie heeft OIII architecten een woningbouwplan ontworpen met 83 appartementen en 20 grondgebonden woningen. Onder het appartementencomplex is een halfverdiepte parkeergarage gepland voor 70 auto’s. Door de appartementen per travee een verschillende vorm te geven, ontstaat een kleinschaligheid die gewenst is in zo’n historische en kleinschalige omgeving. De positie van de appartementen en het gebogen stratenpatroon van de grondgebonden woningen met hun schuine kappen vormen een kleinschalige en verzorgde stedelijke ruimte, die van de omringende bebouwing en het voormalige klooster weer een bijzondere plek in Tiel maakt. De nieuwbouw is herkenbaar van deze tijd, maar wordt tegelijkertijd gekenmerkt door ambachtelijke baksteenarchitectuur en kleinschalige gevelkarakteristieken. Er is een sobere architectuur nagestreefd die refereert aan de katholieke kloosteromgeving die het in vroeger tijden was

icoon-pdf

Programma: nieuwbouw appartementencomplexen en grondgebonden woningen Opdrachtgever: SCW Tiel / Heijmans Vastgoed Fotografie: Collin van Kooten Categorie: wonen