Plein ’40 –‘45, Amsterdam

Een winkelcentrum met een parkeergarage is gecombineerd met 73 woningen. Deze ontwikkeling zorgt voor een nieuwe impuls aan de directe omgeving van het stadsdeelkantoor. Door integratie van de bestaande bebouwing in het nieuwe complex is een grootstedelijk blok gevormd met een meer stedelijke dichtheid. Het winkelcentrum is tezamen met de woningbouw opgevat als één bouwlichaam dat door materiaalgebruik en expressie de samenstellende typologieën ondergeschikt maakt aan het architectonische gebaar. De woningbouw functioneert daarbij als “luifel” en aandachttrekker voor de commerciële functies op de begane grond. Het winkelcentrum zelf wordt ontsloten door een overdekte wandelgang die zich twee keer verwijdt tot een overdekt pleintje. Door het spel met (zon)licht, hout en glas ontstaat een warm en natuurlijk kader voor de individuele winkels. De paviljoens in het water en op de markt versterken de relatie met de openbare ruimte.

Projectblad:
icoon-pdf

Publicatie Mail & Departments Stores:
icoon-pdf

Programma: nieuwbouw winkelcentrum met parkeergarage en appartementen Opdrachtgever: Dura Amsterdam, MAB 's Gravenhage Categorie: leisure & winkelen, wonen