Geofort, Herwijnen

Enkele scheuren, een bemoste muur, een gebroken ruit, verzakte deuren, het geerodeerde landschap, een plantje dat
zich in het metselwerk heeft geworsteld. Het zijn subtiele details van een krachtig verdedigingswerk dat in haar lange
geschiedenis vele gebeurtenissen heeft gade geslagen en doorleeft. Kentekeningen van een fort dat rijk is aan
ervaringen en verhalen van de mensen die hier bouwden, in vochtige ruimtes sliepen, jaren als fortwachter doorbrachten
of recent een toneelstuk bijwoonde of de midzomernacht vierden. Een nieuwe functie voor het fort is in een studie door
OIII onderzocht, waarbij de kwaliteiten van het fort ‘gegroeid in de tijd’ als uitgangspunt zijn genomen. De fortgebouwen
doorsnijden met strakke gevels het geerodeerde landschap. Alsof de ingenieur van het fort in 1876 een toekomstige
uitbreiding had voorzien, zet de nieuwbouw zich in dezelfde lijn en ritmiek van de kazerne voort. Een verlenging van
de uitsnede van de kazerne in het landschap vergroot het terreplein; omringd door geohal, zalen, restaurant, loods en
expo in de kazerne. Het terreplein, ooit de basis voor soldaten van het fort, wordt nu een levendig ontmoetingsplein als
hart van waaruit het fort ontdekt kan worden.

Opdrachtgever: Geofort Projectteam: i.s.m. Happel Cornelisse Verhoeven Architecten Categorie: transformatie